Ontwikkeling

Het belang van sport, kunst en cultuur. Wij gaan voor ontwikkeling
en vooruitgang in Zeewolde

Actiepunt 1

Sport, kunst en cultuur is passie en nog veel meer. Elke week weer staan vele vrijwilligers van verenigingen op om het beoefenen van hun sport of culturele manifestatie in onze gemeente mogelijk te maken.

Actiepunt 2

Elke basisschool moet voldoende aandacht hebben kinderen pro actief aan te zetten tot het beoefenen van hetzij een sport of iets te doen op het gebied van kunst en cultuur.

Het is zonde dat kinderen vroegtijdig stoppen met sporten. Daarom gaan we bij elke overgang in het leven, zoals van de basis naar de middelbare school, na hoe we de uitval, die we vaak bij dit soort overgangen zien, kunnen minimaliseren.

We vinden dat in een waterrijk dorp als Zeewolde ieder kind een zwemdiploma moet kunnen halen. Daarom organiseren we schoolzwemmen voor alle leerlingen uit groep 5.

Actiepunt 3

Culturele diversiteit waarderen we en moedigen we aan.

Alle kinderen en jongeren moeten mee kunnen doen aan cultuureducatie. Daarom blijven we investeren in onze cultuurmakelaar.

Actiepunt 4

Het openhouden van onze bibliotheek van groot belang. Bibliotheken zijn laagdrempelige ontmoetings- en leerplaatsen.

Actiepunt 5

Ieder kind verdient een fijne jeugd, een veilig thuis en een goede school. Op school maak je vrienden, wordt je uitgedaagd om te ontdekken wie je bent en word je in staat gesteld om je dromen waar te maken. 

In samenwerking met het onderwijs gaan we voortijdig schoolverlaten tegen. Vroegtijdige schoolverlaters verliezen we niet uit het oog, treden we actief tegemoet en begeleiden we weer terug naar school, een vervolgopleiding of werk.

Actief Zeewolde

Bekijk ook alle andere actiepunten van Actief Zeewolde en ontdek wat wij voor de inwoners en ondernemers van Zeewolde kunnen betekenen

Actief

Actief opkomen voor behoeften en belangen

Samen

Samen voor een goede toekomst

Vooruit

Vooruit met woningen
en educatie

Actief zeewolde mobiliteit

Bereikbaar

Betere mobiliteit en bereikbaarheid

Duurzaam

Duurzaamheid en
energietransitie

Werken

Werkgelegenheid en participatie

Economie

Ondernemersklimaat en bedrijfsinvesteringszones

Veiligheid

Veiligheid en zekerheid
in de regio

De kracht van Actief Zeewolde

Actief Zeewolde: ontstaan uit 3 bestaande partijen die de handen ineen hebben geslagen om verder te bouwen aan onze toekomst.

01

Maak kennis met de mensen achter Actief Zeewolde

De mensen die het verschil maken.

Kennismaken met ons

02

Deel kennis, ideeën en opvattingen
met Actief Zeewolde

Wij komen graag met u in contact.

Vertel ons uw ideeën

03

Bekijk het actieprogramma van Actief Zeewolde

Ontdek wat wij voor ogen hebben.

Bekijk waar wij voor staan