Samen

Samen voor een goede toekomst
met de inwoners en ondernemers
van Zeewolde

Actiepunt 1

SAMEN met de scholen en leerplichtambtenaren ontwikkelen we een sluitende aanpak voor jongeren tot 27 jaar. Jeugdwerk, en buurtsportcoaches hebben een belangrijke signalerende rol, doordat zij laagdrempelig het gesprek aangaan met jongeren. Deze manier van werken vanuit een laagdrempelige vertrouwensrelatie speelt een belangrijke rol in het voorkomen van zwaardere zorg voor jongeren.

Actiepunt 2

We zorgen dat de lijntjes tussen de jeugdzorg, jeugdhulpverlening en de scholen kort zijn en regelen de jeugdhulp zo dichtbij als mogelijk.

Actiepunt 3

SAMEN met onze jongeren onderhouden we contacten en zorgen ervoor dat kwetsbare jongeren aan het werk gaan in plaats van thuis komen te zitten. We zetten SAMEN met jongeren alles op alles om te voorkomen dat we een verloren generatie creëren. Jongeren werken of zitten in de schoolbanken.

Actiepunt 4

We maken SAMEN met kennis- en opleidingsinstellingen afspraken om jongeren te kunnen opleiden voor de ambachten en het werk van morgen. Om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, brengen we onderwijs en werkgevers/ondernemers met elkaar in contact.

Actiepunt 5

In het voortgezet onderwijs blijven we voorlichten over de gevaren van alcohol en drugs. Waar nodig bieden we begeleiding om te voorkomen dat incidenteel gebruik leidt tot een verslaving. Het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren is in onze gemeente al jaren te hoog. We kijken niet weg, adresseren het probleem en pakken het aan in samenwerking met scholen, welzijnswerkers en politie.

Actiepunt 6

Nieuwkomers vangen we op. De nieuwe inburgeringswet waarvoor onze gemeente verantwoordelijk is geworden biedt kansen daarvoor. Hiermee voorkomen we dat nieuwe inwoners direct de bijstand in gaan. Zo snel mogelijk aan het werk gaan maken we tot een belangrijk onderdeel van het opvangbeleid. De voordelen zijn groot en zorgen hiermee voor duurzame werkgelegenheid.

Actiepunt 7

Zorg moet beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar zijn. De menselijke maat is daarbij belangrijk. We denken niet vanuit het stelsel, maar vanuit wat iemand nodig heeft. Onze vrijwilligers die veel doen voor onze gemeenschap mogen hierin extra gewaardeerd worden door het opzetten van een Match & Catch (naar voorbeeld Venlo).

Als gezinnen zorg nodig hebben is het belangrijk dat het gezin perspectief krijgt om uiteindelijk zichzelf weer te kunnen redden.

De overheid kan niet alleen voor zorg en welzijn zorgen. Daarbij zijn andere partners nodig, buurthuis, school, de bibliotheek, de sportverenigingen. Partners waarmee je de sociale netwerken kan versterken. Daarnaast ondersteunen wij particuliere initiatieven binnen het lokale welzijnswerk en werken daarin nauw samen met inwoners en ondernemers. 

We zetten ons in voor bereikbare ziekenhuiszorg. Dichtbij.

Actiepunt 8

Het bestrijden van eenzaamheid zien wij als onze maatschappelijke opgave. Steunen daarbij lokale initiatieven en leggen huisbezoeken af en zorgen voor voldoende ontmoetingsplekken. Ook stimuleren we commons om de sociale structuur in Zeewolde te versterken. Commons zijn gemeenschappelijke voorzieningen die bewoners met elkaar en met de wijk delen (zoals bijvoorbeeld een buurtmoestuin, buurthuiskamer, maar ook bijvoorbeeld een buurt energiecollectief).

De groep ouderen vormt een steeds belangrijker onderdeel in Zeewolde. Wij zorgen voor goede huisvesting, naast de verbinding in activiteiten en doelgroepen voor bijvoorbeeld mensen met Alzheimer.

We richten een vorm van “zorgbureau voor ouderen” in. Om mensen te helpen bij het vinden van de weg in ons ingewikkelde zorgsysteem.

Actiepunt 9

De 15 minutennorm voor aanrijtijd van ambulance wordt te vaak overschreden. Wij zetten ons in voor de optimale spreiding en bereikbaarheid van de ambulancestandplaats.

Actiepunt 10

Kinderen die in armoede opgroeien blijven wij ondersteunen door gratis lidmaatschap van sportvereniging, bibliotheek en culturele instellingen en schoolkosten. Daarvoor blijven we nauw samenwerken met o.a. de Stichting sport en cultuurfonds, Stichting Leergeld en Voedselbank.

Actiepunt 11

We zijn voorstander van een doe-democratie: samen met de inwoners doen, denken en beslissen. Dit met behulp van een motiemarkt, gebruik te maken van een participatieplatform zoals CitizenLab en meer ruimte voor en ondersteuning van burgerinitiatieven.

Actief Zeewolde

Bekijk ook alle andere actiepunten van Actief Zeewolde en ontdek wat wij voor de inwoners en ondernemers van Zeewolde kunnen betekenen

Actief

Actief opkomen voor behoeften en belangen

Ontwikkeling

Sport, kunst en cultuur in Zeewolde

Vooruit

Vooruit met woningen
en educatie

Actief zeewolde mobiliteit

Bereikbaar

Betere mobiliteit en bereikbaarheid

Duurzaam

Duurzaamheid en
energietransitie

Werken

Werkgelegenheid en participatie

Economie

Ondernemersklimaat en bedrijfsinvesteringszones

Veiligheid

Veiligheid en zekerheid
in de regio

De kracht van Actief Zeewolde

Actief Zeewolde: ontstaan uit 3 bestaande partijen die de handen ineen hebben geslagen om verder te bouwen aan onze toekomst.

01

Maak kennis met de mensen achter Actief Zeewolde

De mensen die het verschil maken.

Kennismaken met ons

02

Deel kennis, ideeën en opvattingen
met Actief Zeewolde

Wij komen graag met u in contact.

Vertel ons uw ideeën

03

Bekijk het actieprogramma van Actief Zeewolde

Ontdek wat wij voor ogen hebben.

Bekijk waar wij voor staan