Actief

Wij komen ACTIEF op voor de
behoeften en belangen van de
inwoners en ondernemers in
Zeewolde

Actiepunt 1

Met ACTIEF grondbeleid stimuleren we de bouw van betaalbare huur- en koopwoningen en voorkomen we dat grond in handen valt van speculerende beleggers en projectontwikkelaars.

Actiepunt 2

We zorgen ervoor dat marktpartijen tot betaalbare keuzes komen. Daarvoor zetten we lokale instrumenten als bestemmingsplannen, de structuurvisie (omgevingsvisie), woonvisie en huisvestingsverordening in. Zo stellen we voorwaarden aan wat er voor wie in onze gemeente gebouwd wordt.

Actiepunt 3

Jongeren en starters uit onze gemeente kunnen geen betaalbare woning vinden en vertrekken of blijven daarom lang thuis wonen. In de huisvestingsverordening leggen we daarom de voorrangsregels vast voor het toewijzen van betaalbare huur en koopwoningen aan mensen met lokale binding. Zij krijgen voorrang bij de vrijgekomen en recent opgeleverde woningen. Ook moet er meer ruimte komen voor woningen voor 1-persoonshuishoudens.

Actiepunt 4

De beschikbaarheid van tijdelijke/opstap woningen voor mensen die met spoed een woning nodig hebben.

Actiepunt 5

Om speculatie te voorkomen voeren we bij nieuwbouwwoningen een zelfbewoningsplicht in. Hiermee voorkomen we dat koopwoningen worden verhuurd of worden doorverkocht voor de maximale winst.

Actiepunt 6

Wij streven naar wijken met een divers woningaanbod en willen daarbij terug naar een ruimere planologische opzet van nieuwe woongebieden volgens natuurinclusief bouwen. Dit betekent meer biodiversiteit, betere klimaatbuffers en een gezondere leefomgeving door veel en gevarieerd groen in de wijken en ruimte voor dieren door gebruik te maken van andersoortige bouwmaterialen, als voorbeeld nestkast dakpannen of vleermuis gevelkasten.

Actiepunt 7

We zetten in op het versterken van sportverenigingen om hun maatschappelijke bijdrage zo groot mogelijk te maken. Het initiatief daarbij ligt bij de sportverenigingen, waarbij ze op ondersteuning en advies van de gemeente kunnen rekenen.

Actief Zeewolde

Bekijk ook alle andere actiepunten van Actief Zeewolde en ontdek wat wij voor de inwoners en ondernemers van Zeewolde kunnen betekenen

Samen

Samen voor een goede toekomst

Ontwikkeling

Sport, kunst en cultuur in Zeewolde

Vooruit

Vooruit met woningen
en educatie

Actief zeewolde mobiliteit

Bereikbaar

Betere mobiliteit en bereikbaarheid

Duurzaam

Duurzaamheid en
energietransitie

Werken

Werkgelegenheid en participatie

Economie

Ondernemersklimaat en bedrijfsinvesteringszones

Veiligheid

Veiligheid en zekerheid
in de regio

De kracht van Actief Zeewolde

Actief Zeewolde: ontstaan uit 3 bestaande partijen die de handen ineen hebben geslagen om verder te bouwen aan onze toekomst.

01

Maak kennis met de mensen achter Actief Zeewolde

De mensen die het verschil maken.

Kennismaken met ons

02

Deel kennis, ideeën en opvattingen
met Actief Zeewolde

Wij komen graag met u in contact.

Vertel ons uw ideeën

03

Bekijk het actieprogramma van Actief Zeewolde

Ontdek wat wij voor ogen hebben.

Bekijk waar wij voor staan