Werk

Werkgelegenheid en
participatie
voor onze
inwoners en ondernemers

Actiepunt 1

Hoe ernstig de gevolgen van Corona voor de werkgelegenheid zijn weten we nu nog niet, maar dat de werkloosheid zal oplopen is zeker. Dit is voor ons aanleiding om extra te willen investeren in mensen en de arbeidsmarkt. Zzp’ers, die in de vorige crisis vaak gedwongen voor zichzelf zijn begonnen, en jongeren laten we niet alleen de rekening betalen. Scholing zal onderdeel van onze antwoorden zijn. Daarbij benutten we de kansen die liggen in de verduurzamingsopgave en de energietransitie volop.

Actiepunt 2

Iedereen heeft recht op een basisinkomen c.q. werk.

Actiepunt 3

Wij vinden het belangrijk om samen met mensen te ontdekken waar hun kansen en talenten liggen en wat de belemmeringen zijn om daar gebruik van te kunnen maken.

Actiepunt 4

Om mensen perspectief te bieden willen we in Zeewolde maximaal gebruik maken van de mogelijkheden van de participatiewet. Dit doen we door mensen, die buiten de regels vallen (tijdelijk) te helpen aan voldoende inkomen, en door gebruik te maken van de mogelijkheid om verplichtingen, die de wet mensen oplegt (tijdelijk) buiten werking te stellen als dat mensen in hun individuele situatie helpt.

Actiepunt 5

Wij hebben contact met iedereen die geen werk heeft. We wachten niet meer tot de formele overgang naar de bijstand, maar hebben al ruim daarvoor een gesprek met onze inwoners.

Actief Zeewolde

Bekijk ook alle andere actiepunten van Actief Zeewolde en ontdek wat wij voor de inwoners en ondernemers van Zeewolde kunnen betekenen

Actief

Actief opkomen voor behoeften en belangen

Samen

Samen voor een goede toekomst

Ontwikkeling

Sport, kunst en cultuur in Zeewolde

Vooruit

Vooruit met woningen
en educatie

Actief zeewolde mobiliteit

Bereikbaar

Betere mobiliteit en bereikbaarheid

Duurzaam

Duurzaamheid en 
energietransitie

Economie

Ondernemersklimaat en bedrijfsinvesteringszones

Veiligheid

Veiligheid en zekerheid
in de regio

De kracht van Actief Zeewolde

Actief Zeewolde: ontstaan uit 3 bestaande partijen die de handen ineen hebben geslagen om verder te bouwen aan onze toekomst.

01

Maak kennis met de mensen achter Actief Zeewolde

De mensen die het verschil maken.

Kennismaken met ons

02

Deel je kennis, ideeën en opvattingen
met Actief Zeewolde

Wij komen graag met je in contact.

Vertel ons jouw ideeën

03

Bekijk het actieprogramma van Actief Zeewolde

Ontdek wat wij voor ogen hebben.

Bekijk waar wij voor staan