Veiligheid

Veiligheid en zekerheid
in de regio voor onze inwoners
en ondernemers

Actiepunt 1

We willen een 24-uurs bezetting op het politiebureau van Zeewolde.

Actiepunt 2

We willen een vast inloopspreekuur op het politiebureau met medewerking van politieagent, maatschappelijk werk en wooncorporatie.

Actiepunt 3

We zijn voorstander van ‘lik-op-stuk’ beleid.

Actief Zeewolde

Bekijk ook alle andere actiepunten van Actief Zeewolde en ontdek wat wij voor de inwoners en ondernemers van Zeewolde kunnen betekenen

Actief

Actief opkomen voor behoeften en belangen

Samen

Samen voor een goede toekomst

Ontwikkeling

Sport, kunst en cultuur in Zeewolde

Vooruit

Vooruit met woningen
en educatie

Actief zeewolde mobiliteit

Bereikbaar

Betere mobiliteit en bereikbaarheid

Duurzaam

Duurzaamheid en 
energietransitie

Werk

Werkgelegenheid en participatie

Economie

Ondernemersklimaat en bedrijfsinvesteringszones

De kracht van Actief Zeewolde

Actief Zeewolde: ontstaan uit 3 bestaande partijen die de handen ineen hebben geslagen om verder te bouwen aan onze toekomst.

01

Maak kennis met de mensen achter Actief Zeewolde

De mensen die het verschil maken.

Kennismaken met ons

02

Deel je kennis, ideeën en opvattingen
met Actief Zeewolde

Wij komen graag met je in contact.

Vertel ons jouw ideeën

03

Bekijk het actieprogramma van Actief Zeewolde

Ontdek wat wij voor ogen hebben.

Bekijk waar wij voor staan