Economie

Ondernemersklimaat en bedrijfsinvesteringszones
in de regio Zeewolde

Actiepunt 1

Een goed ondernemersklimaat (kijken naar/hebben aandacht voor differentiatie in bedrijven).

Actiepunt 2

We houden het instrument van de bedrijfsinvesteringzones (BIZ) in stand.

Actiepunt 3

We zorgen ervoor dat onze ondernemers en zzp’ers altijd de weg blijven vinden in het ambtelijk apparaat. Ons ondernemersloket houden we in stand.

Actiepunt 4

Wij faciliteren creatieve broedplaatsen met (tijdelijke) vergunningen, kennis en begeleiding.

Actiepunt 5

We stimuleren de ontwikkeling van kleinschalige woon- en werkruimtes ten behoeve van nieuwe werkgelegenheid (start ups) op plekken waar bestaande winkels wegvallen.

Actiepunt 6

Wij maken ons sterk voor een goede digitale infrastructuur in al onze buitengebieden.

Actiepunt 7

We blijven de inkomsten van de toeristenbelasting gebruiken voor investeringen in toerisme en recreatie.

Actiepunt 8

Er mogen ook kleinschalige winkels, bijvoorbeeld ambachtelijke bedrijven, en internetwinkels met verkoop ook bijv. op kleinschalige bedrijventerreinen komen.

Actiepunt 9

De verruimde openingstijden van de zondagsopenstelling blijven minimaal gehandhaafd of worden verder uitgebreid. Winkelketens worden gestimuleerd om hun verantwoordelijkheid te nemen bij het verder vitaal maken van het gehele winkelcentrum.

Actief Zeewolde

Bekijk ook alle andere actiepunten van Actief Zeewolde en ontdek wat wij voor de inwoners en ondernemers van Zeewolde kunnen betekenen

Actief

Actief opkomen voor behoeften en belangen

Samen

Samen voor een goede toekomst

Ontwikkeling

Sport, kunst en cultuur in Zeewolde

Vooruit

Vooruit met woningen
en educatie

Actief zeewolde mobiliteit

Bereikbaar

Betere mobiliteit en bereikbaarheid

Duurzaam

Duurzaamheid en 
energietransitie

Werk

Werkgelegenheid en participatie

Veiligheid

Veiligheid en zekerheid
in de regio

De kracht van Actief Zeewolde

Actief Zeewolde: ontstaan uit 3 bestaande partijen die de handen ineen hebben geslagen om verder te bouwen aan onze toekomst.

01

Maak kennis met de mensen achter Actief Zeewolde

De mensen die het verschil maken.

Kennismaken met ons

02

Deel je kennis, ideeën en opvattingen
met Actief Zeewolde

Wij komen graag met je in contact.

Vertel ons jouw ideeën

03

Bekijk het actieprogramma van Actief Zeewolde

Ontdek wat wij voor ogen hebben.

Bekijk waar wij voor staan