Duurzaam

Duurzaamheid en de
energietransitie voor onze
inwoners en ondernemers

Actiepunt 1

Zeewolde loopt voorop met de energietransitie. Wij bieden volop kansen voor schone lucht, betaalbare energielasten en meer werkgelegenheid. Maar om daar te komen zijn er investeringen nodig. In Zeewolden kiezen we ervoor om de kosten en opbrengsten eerlijk te verdelen en voorkomen we dat de energietransitie de ongelijkheid vergroot. Samenwerken met onze inwoners is daarvoor essentieel. Voor draagvlak en betrokkenheid.

Actiepunt 2

We werken met energie ambassadeurs. Dit zijn inwoners, die voorop gaan in het verduurzamen van hun huis en mensen kunnen stimuleren ook te verduurzamen.

Actiepunt 3

We bouwen een woning om tot voorbeeldwoning om aan onze inwoners te kunnen laten zien wat de energietransitie inhoudt, welke voordelen verduurzaming kan bieden en welke kosten ermee gemoeid zijn.

Actiepunt 4

We organiseren voorlichtingscampagnes om het gebruik van warmtepompen en zonnepanelen te stimuleren.

Actiepunt 5

Wie zijn of haar huis wil verduurzamen maar daar geen geld voor heeft kan tegen gunstige voorwaarden een gemeentelijke subsidie/lening krijgen. We hebben hiervoor een verduurzamingsfonds.

Voor particulieren die wel zonnepanelen willen aanschaffen, maar geen dak beschikbaar hebben, stellen we onder voorwaarden daken van publieke gebouwen beschikbaar.

Actiepunt 6

We blijven in de regionale energiestrategie (RES) onze afspraken nakomen en nieuwe kansen benutten.

Actiepunt 7

Wij streven bij nieuwe projecten in onze gemeente dat minimaal 50% van de duurzame energiebronnen in gemeenschappelijke handen en/of vloeit minimaal 50% van de winst van deze duurzame energiebronnen terug naar de lokale gemeenschap om zo het draagvlak voor duurzame energiebronnen te vergroten.

Actiepunt 8

Zoeklocaties voor zonnepanelen vinden we bij voorkeur op onze daken en langs wegen en niet in de natuur.

We leggen op alle geschikte daken van onze gemeentelijke gebouwen zonnepanelen.

Actiepunt 9

We stimuleren bij nieuwbouw bedrijven om energiezuinig te bouwen.

Actiepunt 10

We kiezen ervoor om onze wijken, openbare voorzieningen, scholen te blijven vergroenen, investeren in aanleg van plantsoenen en bomen.

Actiepunt 11

We stimuleren inwoners om hun regenwater op hun eigen terrein af te voeren door bijvoorbeeld minder tegels te gebruiken, meer groen te planten of door de regenpijp niet naar de riolering te leiden, maar naar eigen grond of regenton. Wij stellen daartoe door middel van een aktie gemiddeld 50 regentonnen gratis beschikbaar.

Actiepunt 12

De vervuiler betaalt. Wij willen onze inwoners blijven stimuleren bewust om te gaan met het scheiden van hun afval.

Actiepunt 13

Wij zijn geen voorstander van DIFTAR, dat zal leiden tot meer zwerfafval. 

Actiepunt 14

Wij behouden de mogelijkheid om grofvuil gratis te mogen afleveren op het afvalbrengstation Zeewolde.

Actiepunt 15

We verlenen geen vergunning aan nieuwe intensieve veehouderijen of aan uitbreiding van bestaande intensieve veehouderijen.

Actief Zeewolde

Bekijk ook alle andere actiepunten van Actief Zeewolde en ontdek wat wij voor de inwoners en ondernemers van Zeewolde kunnen betekenen

Actief

Actief opkomen voor behoeften en belangen

Samen

Samen voor een goede toekomst

Ontwikkeling

Sport, kunst en cultuur in Zeewolde

Vooruit

Vooruit met woningen
en educatie

Actief zeewolde mobiliteit

Bereikbaar

Betere mobiliteit en bereikbaarheid

Werken

Werkgelegenheid en participatie

Economie

Ondernemersklimaat en bedrijfsinvesteringszones

Veiligheid

Veiligheid en zekerheid
in de regio

De kracht van Actief Zeewolde

Actief Zeewolde: ontstaan uit 3 bestaande partijen die de handen ineen hebben geslagen om verder te bouwen aan onze toekomst.

01

Maak kennis met de mensen achter Actief Zeewolde

De mensen die het verschil maken.

Kennismaken met ons

02

Deel je kennis, ideeën en opvattingen
met Actief Zeewolde

Wij komen graag met je in contact.

Vertel ons jouw ideeën

03

Bekijk het actieprogramma van Actief Zeewolde

Ontdek wat wij voor ogen hebben.

Bekijk waar wij voor staan