Maak kennis met de mensen achter Actief Zeewolde

De 4 fractieleden die het verschil maken.

Bekijk de fractieleden

Actief Zeewolde wil samen met inwoners, die niet verbonden zijn aan een landelijke partij, lokale politiek bedrijven vanuit de gedachte ‘wat bindt ons’. Iedereen is van harte welkom. Wij zijn vooruitstrevend en vernieuwend en gaan oplossingen niet uit de weg. Wij zijn constructieve mensen die vinden dat het anders kan en moet. Wij zijn Actief Zeewolde.

Yvonne actiefzeewolde

Yvonne van Bruggen

“Vooruitgang en geen hakken-in-het-zand-gedrag”

Jan Klop

“Maak Zeewolde tot een plaats van grote betekenis”

Ruud Visser

“Zeewolde is nooit klaar en altijd in beweging”

Henk Parisius

“Samen bereiken we veel meer dan alleen”

Yvonne actiefzeewolde

Jan Zwaan

Trudy van Hout

Chris Elderhorst

Hendrik de Vries

Cees Steijger

Geert Jan Lutjes

Ton Doomernik

Steunfractie

Frits Kanters

Thea van Winsum

Marc van Winsum

Actief Zeewolde uitgelicht. Samen gaan wij vooruit

Vooruitstrevend, vernieuwend en gaan oplossingen niet uit de weg. Wij zijn constructieve mensen die vinden dat het anders kan en moet.

Actiepunten

Partijen

Raadsleden

Yvonne actiefzeewolde

Yvonne van Bruggen

Sinds 1986 heb ik Zeewolde zien ontwikkelen tot een mooie woonplaats waar ik mij meer dan thuis voel. In 2009 heb ik mij aangesloten bij de PvdA/GroenLinks en bij de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 ben ik als raadslid gekozen. Sinds september 2015 heb ik het stokje van fractievoorzitter overgenomen en die functie vervul ik met veel plezier. Nu zet ik mij vol in voor Actief Zeewolde.

Voor mij is het belangrijk dat er iets concreets gaat gebeuren met het centrum om leegloop tegen te gaan. Ik zet mij dan ook in om ervoor te zorgen dat meer centrale voorzieningen zich in het centrum mogen vestigen, dat van een leeg gebouw jongerenappartementen worden gemaakt, en dat vastgoedeigenaren een boete krijgen bij leegstand van een pand. Daarnaast staat de zorg hoog in het vaandel bij mij; de zorg van onze jeugd, maar ook ouderen. Het levensloopbestendig maken van woningen, mobiliteit vergroten door beter en kleinschalig openbaar vervoer, en de renovatie of bouw van een zwembad/sportaccommodatie. Geen hakken-in-het-zand-gedrag. Wij zien volop kansen voor goeie ontwikkeling, maar dat kunnen we alleen maar bereiken door de handen ineen te slaan met de inwoners van Zeewolde.

Zeewolde is een prachtplek om te wonen, maar het is nog lang niet af. Zeewolde moet flink groeien om blijvend te kunnen beschikken over goede voorzieningen op het gebied van onderwijs, werk, wonen en zorg. Maar ook over een divers samengestelde bevolking, jong en oud, passend bij lokale werkgelegenheid. We beschikken over voldoende ruimte om dit polderdorp tot een plaats van grote betekenis te maken. Dat bereik je nooit door achterover te leunen. Het vraagt om een heldere, realistische visie op de toekomst, waar je in alles wat er nu ontwikkeld wordt al rekening mee houdt.

We staan nationaal voor grote uitdagingen op het gebied van energie en klimaat. We beseffen steeds meer dat we afhankelijk zijn van robuuste en gezonde natuur. Dat vraagt om grote veranderingen. Nationaal, maar ook op gemeentelijk niveau.  Actief Zeewolde heeft die visie in Zeewolde en durft de uitdaging aan. Veranderen zit in ons bloed. Vandaar dat ik mij in dat gedachtengoed thuis voel. Van 2006-2014 was ik gemeenteraadslid  voor PvdA/GroenLinks en in 2020 mocht ik weer volksvertegenwoordiger zijn.  Om bij te dragen aan het mooie Zeewolde van vandaag, maar ook aan onze gemeente van de komende generaties.

Jan Klop

Ruud Visser

Zeewolde heeft meer inwoners nodig om de financieën op orde te kunnen houden, om faciliteiten in dit dorp in leven te kunnen houden en om middenstand en horeca in dit dorp te houden. Geld genereren is in de ogen van BurgerBelang nog steeds de beste manier om de financiën op orde te houden en dat betekent in onze ogen niet alleen groeien, maar ook ons dorp aantrekkelijker maken voor recreanten. Deze bezoeken nu Harderwijk, Nijkerk en Spakenburg. Slechts een enkeling doet ons dorp aan. We hebben een prachtige kustlijn aan de randmeren, een blauwe diamant, een tulpeneiland. Veel mogelijkheden om te recreëren, om recreanten aan te trekken die niet ontwikkeld worden tot hun volle potentie. Zonde.

Voor de toekomstvisie wordt de mening van de inwoners gevraagd. Een goed initiatief, wanneer de inwoners mogen meedenken kunnen we elkaar scherp houden. Maar dan moeten de vragen niet te oppervlakkig zijn en genoeg inhoud hebben om impact te kunnen hebben. We hopen dan wel op een evenwichtige samenstelling van de meedenkende inwoners, want de Zeewoldenaren die hun activiteiten elders zoeken, zullen zich niet zo snel geroepen voelen om mee te denken over de toekomst van dit dorp. We moeten vooral de jongeren en de jonge gezinnen binnenhouden om dit dorp te laten floreren. Hun mening is dan ook zeker van belang.

Zeewolde, the place to be.

Een prachtig dorp om in te wonen. Onze ruimte, natuur, bereikbaarheid steken daar onder andere met kop en schouders bovenuit.

Daarnaast kenschetst ons dorp zich ook van een andere prachtige kant, het elkaar helpen, zorgen voor elkaar. Ook in deze voor sommigen van ons lastige tijden merk je dat er Zeewoldenaren zijn die iets over hebben voor hun medemens. Zelf ervaar ik dat ook en dat geeft een fijn gevoel. Ondanks de praktijk soms een harde leerschool is blijf ik mij inzetten voor Zeewolde. Of dat nu is op school, sportvereniging of simpel elke dag even een boodschap voor iemand doen. Daarnaast ben ik sinds kort gemeenteraadslid, een prachtige kans om ook het beleid mede te bepalen voor een mooie toekomst voor ons dorp. Juist door Actief in Zeewolde te zijn wil ik voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen in onze samenleving. Dat is mijn drive dit mooie werk te kunnen doen. Mij inzetten, samen met u voor deze mooie gemeenschap.

Henk Parisius

Henk Parisius

Ons bestuur

R. Visser, secretaris
J.A. Klop, penningmeester
C. Steijger, algemeen bestuurslid

De actiepunten van
Actief Zeewolde

Actief Zeewolde: ontstaan uit 3 bestaande partijen die de handen ineen hebben geslagen om verder te bouwen aan onze toekomst. Bekijk onze actiepunten

Actief

Actief opkomen voor behoeften en belangen

Samen

Samen voor een goede toekomst

Ontwikkeling

Sport, kunst en cultuur in Zeewolde

Vooruit

Vooruit met woningen
en educatie

Actief zeewolde mobiliteit

Bereikbaar

Betere mobiliteit en bereikbaarheid

Duurzaam

Duurzaamheid en
energietransitie

Werken

Werkgelegenheid en participatie

Economie

Ondernemersklimaat en bedrijfsinvesteringszones

Veiligheid

Veiligheid en zekerheid
in de regio