Actief Zeewolde gaat samen vooruit

PvdA, Zeewolde Liberaal en BurgerBelang hebben de handen inéén geslagen. Met Actief Zeewolde binden wij burgers en politiek met als doel om samen verder te bouwen aan Zeewolde.

Actief

1. Wij komen actief op voor de behoeften en belangen van onze inwoners & ondernemers

Samen

2. Wij leren van het verleden, omarmen wat goed is en gaan actief samen met onze inwoners vooruit

Vooruit

3. Wij bouwen samen met onze inwoners & ondernemers aan de samenleving van Zeewolde

1. Wij komen actief op voor de behoeften en belangen van onze inwoners & ondernemers

Actief Zeewolde wil samen met inwoners, die niet verbonden zijn aan een landelijke partij, lokale politiek bedrijven vanuit de gedachte ‘wat bindt ons’. Iedereen is van harte welkom. Wij zijn vooruitstrevend en vernieuwend en gaan oplossingen niet uit de weg. Wij zijn constructieve mensen die vinden dat het anders kan en moet. Wij zijn Actief Zeewolde.

2. Wij leren van het verleden, omarmen wat goed is en gaan actief samen met onze inwoners & ondernemers vooruit

Zeewolde is een jonge samenleving die voorop hoort te lopen met de opbouw en ontwikkeling. Een dorp dat alle ruimte biedt om goed en veilig te leven, aangenaam te wonen en plezierig te werken en recreëren. Waar iedereen zich thuis voelt en niemand aan de kant hoeft te staan.

Een sociale en ondernemende gemeenschap die op een vooruitstrevende en stimulerende wijze wordt bestuurd: open én transparant, geloofwaardig én pragmatisch, maar bovenal met hart voor Zeewolde.
Wij leren van het verleden, omarmen wat goed is en kijken Actief Samen Vooruit.

3. Wij bouwen samen met onze ondernemers & inwoners aan de samenleving van Zeewolde. Samen met ons vooruit

Ons Actief Samen Vooruit actieprogramma begint al aardig vorm te krijgen, maar is nog lang niet klaar. Dat moet ook niet. Wij willen geen dichtgetimmerd programma presenteren, maar samen met u verder bouwen aan onze samenleving op een open en transparante manier.

Zeewolde is altijd in beweging, dus dat vraagt om flexibiliteit, nieuwe inzichten van nieuwe mensen. Jong en oud. U dus, als inwoner en ondernemer. Gaat u actief samen met ons vooruit?! Steun ons en help mee dit actieprogramma verder te vormen. Wij horen graag van u.

Actief

Actief opkomen voor behoeften en belangen

Samen

Samen voor een goede toekomst

Ontwikkeling

Sport, kunst en cultuur in Zeewolde

Vooruit

Vooruit met woningen
en educatie

Bereikbaar

Betere mobiliteit en bereikbaarheid

Duurzaam

Duurzaamheid en
energietransitie

Werken

Werkgelegenheid en participatie

Economie

Ondernemersklimaat en bedrijfsinvesteringszones

Veiligheid

Veiligheid en zekerheid
in de regio

De kracht van Actief Zeewolde

Actief Zeewolde: ontstaan uit 3 bestaande partijen die de handen ineen hebben geslagen om verder te bouwen aan onze toekomst.

01

Maak kennis met de mensen achter Actief Zeewolde

De mensen die het verschil maken.

Kennismaken met ons

02

Deel kennis, ideeën en opvattingen
met Actief Zeewolde

Wij komen graag met u in contact.

Vertel ons jouw ideeën

03

Bekijk het actieprogramma van Actief Zeewolde

Ontdek wat wij voor ogen hebben.

Bekijk waar wij voor staan

Actief Zeewolde uitgelicht. Samen gaan wij vooruit

Vooruitstrevend, vernieuwend en gaan oplossingen niet uit de weg. Wij zijn constructieve mensen die vinden dat het anders kan en moet.

Actiepunten

Partijen

Raadsleden

Actief Zeewolde

Belangstellenden hoeven niet te wachten op de komende verkiezingen, maar kunnen nu reeds meedoen. De drie fracties – tezamen getalsmatig de twééde fractie in de gemeenteraad – zullen als één gaan opereren en kunnen daarbij uw steun gebruiken. Vooral voor de thema’s Woningbouw (voor jongeren en starters), Zorg, Welzijn & Sport, Werk, Duurzaamheid en Veiligheid is ondersteuning vanuit de bevolking nodig. Deel uw kennis, ideeën en opvattingen met Actief Zeewolde: laat uw stem horen en doe met ons mee!