Actief Zeewolde gaat samen vooruit

PvdA, Zeewolde Liberaal en BurgerBelang hebben de handen inéén geslagen. Met Actief Zeewolde binden wij burgers en politiek met als doel om samen verder te bouwen aan Zeewolde.

Actief

1. Wij komen actief op voor de behoeften en belangen van onze inwoners & ondernemers

Samen

2. Wij leren van het verleden, omarmen wat goed is en gaan actief samen met onze inwoners vooruit

Vooruit

3. Wij bouwen samen met onze inwoners & ondernemers aan de samenleving van Zeewolde

1. Wij komen actief op voor de behoeften en belangen van onze inwoners & ondernemers

We willen een woonbeleid dat ervoor zorgt dat inwoners in Zeewolde kunnen blijven. We zien de laatste jaren de wachtlijsten alleen maar oplopen, louter omdat de (sociale)woningbouw achterblijft. Dat betekent dat we de woningvoorraad zo goed mogelijk willen afstemmen op de woonwensen en mogelijkheden van de inwoners en toekomstige inwoners van Zeewolde. We zoeken oplossingen niet alleen in versnelde nieuwbouw in nieuwe wijken, maar kijken ook naar bestaande woningen en wijken. Wat de woningbouw betreft blijft kwaliteit van belang!

2. Wij leren van het verleden, omarmen wat goed is en gaan actief samen vooruit

Bouwen met behoud van het groen. U hoeft maar door de buitenwijken van Ermelo te rijden of te fietsen om te zien dat dit kan. Daarom wil Actief Zeewolde bezien of het gebied begrensd door de Dasselaarweg en Spiekweg, dat oorspronkelijk immers bestemd was als bouwgebied, kan worden benut voor de verdere evenwichtige opbouw van ons dorp. Actief Zeewolde gaat hierover graag in gesprek met u als betrokken bevolking. De reeds genoemde Burgerparticipate is daarvoor in onze ogen een prima middel om een breed draagvlak voor eventuele bouwplannen te vinden.

Plannen voor verdere uitbreiding van ons dorp op landbouwgrond richting Harderwijk kunnen dan gestopt worden. Benutting van voor woningbouw bestemde gebieden is bittere noodzaak om het oorspronkelijke ontwerp van het dorp – de groene en ruime beleving die Zeewolde kenmerkt – te herstellen. 

3. Wij bouwen samen met onze ondernemers & inwoners aan de samenleving van Zeewolde. Samen met ons vooruit

Meedoen aan de samenleving, betrokkenheid ont­ wikkelen; iedereen dient in Zeewolde mee te kunnen doen. Voor degenen die dit niet kunnen, maken wij het verschil. Dat houdt in dat niemand langs de kant mag blijven staan, maar de kans geboden moet worden om mee te doen.

En voor hen die het ondanks de inzet niet kunnen redden, moet er een stevig vangnet zijn. De invoering van sociale basisbanen bijvoorbeeld in de vorm van buurtconciërges en buurtvoorlichters juichen wij toe. In Zeewolde draait Jeugdzorg al jaren overuren. Er is een grote groep jongeren die met problemen kampt. Actief Zeewol­de wil dat de jeugdzorg zich niet alleen op zorg richt, maar waar mogelijk deze jongeren stimuleert met culturele activiteiten in buurthuisvorm, die hen activeren.

Actief

Actief opkomen voor behoeften en belangen

Samen

Samen voor een goede toekomst

Ontwikkeling

Sport, kunst en cultuur in Zeewolde

Vooruit

Vooruit met woningen
en educatie

Actief zeewolde mobiliteit

Bereikbaar

Betere mobiliteit en bereikbaarheid

Duurzaam

Duurzaamheid en
energietransitie

Werken

Werkgelegenheid en participatie

Economie

Ondernemersklimaat en bedrijfsinvesteringszones

Veiligheid

Veiligheid en zekerheid
in de regio

De kracht van Actief Zeewolde

Actief Zeewolde: ontstaan uit 3 bestaande partijen die de handen ineen hebben geslagen om verder te bouwen aan onze toekomst.

01

Maak kennis met de mensen achter Actief Zeewolde

De mensen die het verschil maken.

Kennismaken met ons

02

Deel kennis, ideeën en opvattingen
met Actief Zeewolde

Wij komen graag met u in contact.

Vertel ons jouw ideeën

03

Bekijk het actieprogramma van Actief Zeewolde

Ontdek wat wij voor ogen hebben.

Bekijk waar wij voor staan

Actief Zeewolde uitgelicht. Samen gaan wij vooruit

Vooruitstrevend, vernieuwend en gaan oplossingen niet uit de weg. Wij zijn constructieve mensen die vinden dat het anders kan en moet.

Actiepunten

Partijen

Raadsleden

Actief Zeewolde

Belangstellenden hoeven niet te wachten op de komende verkiezingen, maar kunnen nu reeds meedoen. De drie fracties – tezamen getalsmatig de twééde fractie in de gemeenteraad – zullen als één gaan opereren en kunnen daarbij uw steun gebruiken. Vooral voor de thema’s Woningbouw (voor jongeren en starters), Zorg, Welzijn & Sport, Werk, Duurzaamheid en Veiligheid is ondersteuning vanuit de bevolking nodig. Deel uw kennis, ideeën en opvattingen met Actief Zeewolde: laat uw stem horen en doe met ons mee!