Vooruit

Doorpakken met woningen in Zeewolde en inzetten op een
gedegen
educatieniveau

Actiepunt 1

Wij leveren een positieve bijdrage aan de woningproblematiek, met in verhouding meer betaalbare woningen. We vinden het belangrijk starters en jongeren een betere kans te geven op een eigen woning. 

Actiepunt 2

Wij zijn voorstander van de komst van het Seaewald Science Center. Een educatief toeristische attractie van landelijke allure op het gebied van duurzame energiebronnen en -ontwikkelingen, moderne landbouw en technologie, maar die ook op een speelse wijze vertelt over de ontstaansgeschiedenis van Zeewolde en de Flevopolder, de pioniersgeest en de historie. Een modern interactief museum voor jong en oud die Zeewolde op de kaart zet en de toeristische sector verder zal stimuleren.

Actiepunt 3

Zeewolde is energieneutraal. Landbouw: ecologische en duurzame waarden. Wij hebben veel aandacht voor onze boeren. Wij bezitten de grootste biologische landbouwbedrijven en zijn voorstander van schone industrie.

Actiepunt 4

Omgevingswet: Voor de invoering van de Omgevingsvisie stellen wij een participatieverordening vast, waarin duidelijk is waar bewoners op mogen rekenen bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten.

Actiepunt 5

Groen en natuur zijn enorm belangrijk. In de “oude” bestemmingsplannen had de gemeente de mogelijkheid om te zorgen voor voldoende bescherming van het groen, natuur en belangen van bewoners. In de omgevingswet ligt de nadruk op de initiatiefnemers en het idee van “het moet toch kunnen tenzij”. Dit mag geen nadelig effecten hebben op ons groen, natuur.

Actief Zeewolde

Bekijk ook alle andere actiepunten van Actief Zeewolde en ontdek wat wij voor de inwoners en ondernemers van Zeewolde kunnen betekenen

Actief

Actief opkomen voor behoeften en belangen

Samen

Samen voor een goede toekomst

Ontwikkeling

Sport, kunst en cultuur in Zeewolde

Actief zeewolde mobiliteit

Bereikbaar

Betere mobiliteit en bereikbaarheid

Duurzaam

Duurzaamheid en
energietransitie

Werken

Werkgelegenheid en participatie

Economie

Ondernemersklimaat en bedrijfsinvesteringszones

Veiligheid

Veiligheid en zekerheid
in de regio

De kracht van Actief Zeewolde

Actief Zeewolde: ontstaan uit 3 bestaande partijen die de handen ineen hebben geslagen om verder te bouwen aan onze toekomst.

01

Maak kennis met de mensen achter Actief Zeewolde

De mensen die het verschil maken.

Kennismaken met ons

02

Deel kennis, ideeën en opvattingen
met Actief Zeewolde

Wij komen graag met u in contact.

Vertel ons uw ideeën

03

Bekijk het actieprogramma van Actief Zeewolde

Ontdek wat wij voor ogen hebben.

Bekijk waar wij voor staan